atılmak

(nsz, -den, -e)
1. atmak 的被动态: Eğer bunsuz yukarı dönüp gelirsen, dalgalar içinde ölünceye kadar boyuna aşağı atılacaksın! 如果你回来时没有这个(戒指), 你将被扔下去被浪淹死。
2. 进攻, 攻击, 袭击: Askerler, düşman üzerine korkusuzca atıldılar. 士兵们勇敢地向敌人发动冲击。Haydutlar, yolcuların üzerine atıldılar. 匪徒们袭击了过往的行人。
3. 跑向, 扑向, 冲向: Çocuk anasına doğru atıldı. 孩子扑向他的母亲。Kedi, kulağı kirişte bekliyor; ufak bir tıkırtı olsa panter gibi atılıyor. 猫竖起耳朵等着, 哪怕稍有一点儿动静, 它就会向豹子一样扑过去。
4. 跳入, 冲入: Adam nehre atılarak canı pahasına da olsa küçük çocuğu boğulmaktan kurtarmıştı. 那人跳进河里, 冒着生命危险救出了溺水的儿童。
5. 从事, 开始, 进行: Şimdilik yeni bir işe atılmayacağım. 我暂时将不做新的事。
6. 清除, 删除, 剔除: Türkçeden Arapça ve Farsça kelimelerinin bazıları atılmalı. 应从土耳其语中剔除某些阿拉伯语和波斯语词汇。
7. 被赶出去, 被驱逐: Arsız çocuk okuldan atıldı. 这没教养的孩子被赶出了学校。
8. 覆盖, 遮盖: Ölünün üzerine bir çarşaf atılmıştı. 死者身上盖了一个床单。
9. 被移交, 被转让: Bu iş ona atılmalı, o becerir. 这件事应该交给他去办, 他能胜任。
10. 插嘴, 插话: Biz konuşurken kendisinden söz edildiğini duyunca atıldı. 我们正在说话, 他听见在说他, 也加了进来。

Türkçe-Çince Sözlük. 2014.

Look at other dictionaries:

 • atılmak — atılmak; (çiçek) açılmak; herhangi bir şey büsbütün aynlmayarak açılmak. I, 21, 193 …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

 • atılmak — den 1) Atma işine konu olmak Tembel olanlar her yerden atılır. 2) e Saldırmak, hücum etmek Düşmanın üzerine atıldı. 3) nsz Bir şeye doğru birden gitmek, birden bir davranışta bulunmak Küçük köpek ince sevinç çığlıkları çıkarıyor, zıplıyor,… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • köşeye atılmak — (bir) önem verilmemek, gözden uzakta tutulmak, ilgilenilmemek Böyle bir köşeye atılmak, iktidardan uzak kalmak, diri diri gömülmekti benim için. T. Oflazoğlu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • silah atılmak — silahla vurmaya davranmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • ileri atılmak (veya çıkmak) — öne doğru çıkmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • maceraya atılmak — tehlikeli, yorucu, sıkıcı ve ne olacağı bilinmeyen bir işe kalkışmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • talihin kucağına atılmak — kendi kaderine boyun eğmek Bir gelinden ziyade, zalim bir nezri yerine getirmek için talihin kucağına atılmış bir kurbana benziyordu. A. H. Tanpınar …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • tehlikeye atılmak — zarar ve sıkıntılara yol açacak bir davranışta bulunmak Şimdilik sizin tehlikeye atılmanıza hacet yoktur. Y. K. Karaosmanoğlu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • hayata atılmak — geçim sağlamak üzere çalışmaya başlamak Altı yıllık ortaöğretim bitirmek, hayata atılmanın ilk koşulu sayılır orada. A. Erhat …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • pabucu dama atılmak — kendinden üstün birinin çıkmasıyla gözden düşmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • meydana atılmak — ortaya çıkmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.